logo
Loading

| مدیریت کرکره

 • UNIVERSAL DIN MODULE 12 OUT

  0

  UNIVERSAL DIN MODULE 12 OUT

  کد:BO12K01KNX دستگاه BO12K01KNX یک محرک DIN با خروجی‌های رله AC 16 آمپر تا 230 ولت برای کنترل بارها یا کرکره‌ها و پرده‌ها است. دارای 12 […]

 • UNIVERSAL DIN MODULE 4 OUT

  0

  UNIVERSAL DIN MODULE 4 OUT

  ODE:BO04K01KNX دستگاه BO04K01KNX یک محرک DIN با خروجی رله AC 16A – 230 ولت جهت کنترل بار یا کرکره و کرکره می باشد که دارای […]

 • UNIVERSAL ACTUATOR 16 INPUTS / 16 OUTPUTS PLUS

  0

  UNIVERSAL ACTUATOR 16 INPUTS / 16 OUTPUTS PLUS

  کد:IO16F01KNX دستگاه  IO16F01KNX یک عملگر ریلی EIB / KNX DIN با 16 خروجی رله  است که می‌توان پیکربندی کرد: – 16 خروجی برای کنترل نور / بار –  ۱۶ […]

 • UNIVERSAL DIN MODULE 8 OUT

  0

  UNIVERSAL DIN MODULE 8 OUT

  کد:BO08K01KNX دستگاه BO08k01KNX یک محرک DIN با خروجی رله AC 16A – 230 ولت برای کنترل بار یا کرکره و کرکره است. دارای 8 خروجی […]

 • UNIVERSAL DIN MODULE 4 OUTPUTS PLUS

  0

  UNIVERSAL DIN MODULE 4 OUTPUTS PLUS

  کد:BO04F01KNX دستگاه BO04F01KNX یک محرک EIB / KNX ریلی DIN با 4خروجی رله است که می‌توان پیکربندی کرد: – 4 خروجی برای کنترل نور/بار –  4 کانال برای شیر در […]

 • UNIVERSAL DIN MODULE 8 OUT PLUS

  0

  UNIVERSAL DIN MODULE 8 OUT PLUS

  کد:BO08F01KNX دستگاه BO08F01KNX یک محرک EIB / KNX ریلی DIN با 8 خروجی رله است که می‌توان پیکربندی کرد: – 8 خروجی برای کنترل نور/بار – 8 کانال برای شیر در […]

 • UNIVERSAL ACTUATOR 16 OUTPUTS PLUS

  0

  UNIVERSAL ACTUATOR 16 OUTPUTS PLUS

  کد:BO16F01KNX دستگاه  BO16F01KNX یک عملگر ریلی DIN EIB / KNX با 16 خروجی رله  است که می‌توان پیکربندی کرد: – 16 خروجی برای کنترل نور / بار –  ۱۶ […]

 • UNIVERSAL DIN MODULE 12 OUT PLUS

  0

  UNIVERSAL DIN MODULE 12 OUT PLUS

  کد:BO12F01KNX دستگاه BO12F01KNX یک محرک DIN ریلی EIB / KNX با 12 خروجی رله (12 x 16A – 230V AC) است که می‌تواند به‌صورت پیکربندی شود: – 12 خروجی برای کنترل […]

 • UNIVERSAL DIN MODULE 24 OUT PLUS

  0

  UNIVERSAL DIN MODULE 24 OUT PLUS

  کد:BO24F01KNX دستگاه BO24F01KNX یک محرک EIB / KNX ریلی DIN با 24 خروجی رله است که می‌توان پیکربندی کرد: –  24 خروجی برای کنترل نور/بار – ۲۴ کانال برای شیر در PWM […]

 • UNIVERSAL DIN MODULE 4 IN / 4 OUT PLUS

  0

  UNIVERSAL DIN MODULE 4 IN / 4 OUT PLUS

  کد:IO04F01KNX دستگاه IO04F01KNX یک عملگر ریلی DIN EIB / KNX با 4خروجی رله است که می‌توان پیکربندی کرد: – 4 خروجی برای کنترل نور/بار – 4 کانال […]

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ