logo
Loading
فن آوری نجات جان
سیستم های تخلیه صوتی تایید شده برای ایمن نگه داشتن مردم در مواقع اضطراری - از پیشرو جهان در فناوری PAVA!

صدا تخلیه

انجام عملکردهای حیاتی در شرایط اضطراری موقعیت ها

این پیشنهادات هوشمند و همه کاره هستند به طور خلاقانه ای طراحی شده تا اطمینان حاصل شود که پیام تخلیه شما شنیده می شود و مورد توجه قرار می گیرد – بدون توجه به تاسیسات یا مکان آن.

پیشنهادات محصول

طراحی و تولید شده بر اساس بالاترین استانداردهای نظارتی
در مواقع اضطراری با پیام مناسب به مخاطبان خود برسید برای تخلیه به موقع که می تواند زندگی را نجات دهد.

ساده سازی مدیریت و کنترل ساختمان

با رویکرد نوآورانه ما در طراحی محصول و قابلیت های فنی پیشرفته تولید برای محیط های ساختمانی در هر اندازه

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ