logo
Loading
سنسورهای شوک

Honeywell طیف گسترده ای از سنسورهای شوک متناسب با نیازهای نصب کننده و کاربر نهایی را ارائه می دهد. هنگامی که صحبت از حفاظت محیطی به میان می آید، محصولات VIPER ما با بیش از دو میلیون دستگاه نصب شده در سرتاسر جهان، نامی شناخته شده است که توسط همه به عنوان رهبر بازار پذیرفته شده است.

ساده سازی مدیریت و کنترل ساختمان

با رویکرد نوآورانه ما در طراحی محصول و قابلیت های فنی پیشرفته تولید برای محیط های ساختمانی در هر اندازه

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ