logo
Loading
سنسورهای دود

نفوذ تنها خطری نیست که صاحبان خانه و مدیران مشاغل با آن روبرو هستند. آتش سوزی یکی از علل اصلی مرگ و میر تصادفی است که 70 درصد تلفات ناشی از آتش سوزی در شب اتفاق می افتد. با نصب حسگرهای دود که به صورت شبانه روزی از طریق سیستم هشدار مزاحم مدیریت می شوند، تراژدی ها را می توان به نصف کاهش داد – واقعیتی که در کشورهایی که 80 درصد خانه ها مجهز به سنسورهای دود هستند ثابت شده است.

ساده سازی مدیریت و کنترل ساختمان

با رویکرد نوآورانه ما در طراحی محصول و قابلیت های فنی پیشرفته تولید برای محیط های ساختمانی در هر اندازه

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ