026422.87

در دسترس بودن: محصول در دسترس

ویژگی ها
  • صفحات صفحه محفظه قابل تعویض
  • غیر حساس به خاک
  • تا حد زیادی ضد خرابکاری
  • نصب مستقیم بر روی جعبه نصب شده، صفحه آداپتور برای جعبه های سوئیچ مختلف موجود است
  • آدرس دهی خودکار در گذرگاه RS 485
  • مصرف جریان کم
  • خواندن بخش Mifare با/بدون حفاظت گذرواژه
  • عملکرد خواندن/نوشتن
قسمت

شماره . توضیحات
026422.87 میفار کارت خوان