82.560

کابل RS232 25PF-9PF 5mtr.
در دسترس بودن: محصول در دسترس

Part No. توضیحات
۸۲٫۵۶۰ RS232 کابل 25PF – 9PF 5mtr.