ALARM RECEIVER

گیرنده زنگ خطر
سیگنالینگ زنگ
خطر و پشتیبانی سرویس دهی از راه دور برای سیستم های کهکشان از طریق 10 پایه T اترنت LAN / WAN پشتیبانی از پروتکل TCP / IP فراهم می کند.

در دسترس بودن: محصول در دسترس

Features
    سازگار

  • با EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010, Security Grade 3, Environmental Class II, ATS Class 4

گیرنده

گیرنده

Part No. Description
PE1800IP زنگ خطر
PE1800XS زنگ خطر