logo
Loading

| CONVENTIONAL PRESENCE AND LIGHT SENSOR – 230V AC – Ø 12M

کد:PD02X01CON

این دستگاه یک آشکارساز PIR است که روی سقف نصب شده است. هنگامی که حرکت تشخیص داده شود و سطح نور محیط کمتر از مقدار تنظیم Lux باشد، بار به طور خودکار روشن می شود. تا زمانی که حرکتی تشخیص داده نشود و زمان تاخیر از پیش تعیین شده به پایان برسد، بار به طور خودکار خاموش می شود. کاربر می تواند مقادیر Lux و Time مورد نظر را با تنظیم VR یا IR برای روشن/خاموش کردن کنترل خودکار روشنایی با هزینه اولیه کم و پتانسیل صرفه جویی در انرژی از قبل تنظیم کند.

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ