logo
Loading

| ENERGY METER THREE PHASE WITH TA CONNECTION – COMPACT

کد:PM30D02KNX

این انرژی سنج قابلیت های اندازه گیری ضروری مورد نیاز برای نظارت بر تاسیسات الکتریکی سه فاز را فراهم می کند.

• انرژی سنج دیجیتال سه فاز با اتصال CT …/1 A تا 2000/1 A یا توسط CT …/5 A تا 10.000/5 A 0.01-1(6) A – 2 Tarif

• صفحه نمایش LCD و 3 کلید فشاری (برای خواندن Energies، V، I، PF، F، P، Q و پیکربندی برخی پارامترها)

• 1 دکمه فشاری و 1 LED اختصاص داده شده به KNX.

• نمایش با 8 رقم.

• خود تامین می شود (توسط خود ولتاژ ورودی).

• خروجی پالس 1 S0 متناسب با کیلووات ساعت وارداتی فعال

دستگاه برای نصب روی ریل DIN در نظر گرفته شده است.

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ