MX04

خواننده MAX4 Prox
کهکشان MAX4 واحد کنترل درب تک

در دسترس بودن: محصول در دسترس

Features
    کوچک

  • شیک ترکیبی نزدیکی کارت خوان کارت خوان و درب ماژول کنترل
  • می

  • تواند در هر دو حالت آنلاین با یک سیستم کهکشان و یا در حالت مستقل عمل
  • IP66 امتیاز ، ضد آب برای استفاده خارجی
  • PD6662:2004/2010 EN50131-1:2006, Security Grade 3, Environmental Class IV
قسمت

ام

شماره . توضیحات
ایکس۰۴-ان سی MAX4 واحد کنترل درب تنها با رله به طور معمول بسته
MX04-NO MAX4 واحد کنترل درب تنها با رله به طور معمول باز