logo
Loading

| RASPBERRY PI® – KNX INTERFACE

کد:IC00R01KNX

رابط IC00R01KNX RaspBerry PI® KNX بهترین راه حل برای اتصال برنامه Raspberry شما به دنیای اتوماسیون خانه و ساختمان است.
این برد آسان برای استفاده می تواند به عنوان یک دروازه توسعه یافته با یک پروتکل سریال ساده برای دریافت و ارسال تلگرام در گذرگاه KNX در نظر گرفته شود.
میکرو کنترلر روی برد شامل پشته KNX است که برای تعامل با گذرگاه KNX لازم است. IC00R01KNX دقیقاً متناسب با رابط Raspberry GPIO طراحی شده است.

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ