logo
Loading

| ایستگاه هواشناسی پلاس KNX

کد:WS00A01KNX

اندازه گیری و ارزیابی داده های آب و هوا: سرعت باد، جهت باد، بارش، روشنایی، تابش جهانی گرگ و میش، دما، رطوبت نسبی هوا و فشار هوا
– نصب در خارج ساختمان ها ترجیحاً در قسمت پشت بام و نما
– عملکرد با منبع تغذیه اضافی مشخصات محصول
– گیرنده GPS/GLONASS یکپارچه برای موقعیت یابی خودکار
– محاسبه داده های آب و هوای اضافی: رطوبت مطلق هوا، دمای سرد، راحتی
– عملکرد کنترل سایه
– واحد کوپلینگ باس KNX یکپارچه
– جمع آوری داده های اندازه گیری و نظارت بر مقدار حدی
– ماژول های منطق نرم افزار برای پیوند دادن رویدادها
– گرمایش یکپارچه

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ