logo
Loading
پروژه بیمارستان ولایت قزوین

پروژه بیمارستان ولایت قزوین

پروژه بیمارستان ولایت قزوین

نام پروژه: بیمارستان ولایت

محل پروژه: قزوین

موضوع پروژه: تجهیزات هواساز

 

تامین هوای تازه و مطبوع، تامین بار برودتی سرمایش، تامین بار حرارتی گرمایش، فیلتر هوای ورودی، تامین رطوبت و یا رطوبت زدایی و … همه از وظایف تجهیزات هواساز است و تنها در صورت کنترل بر موارد ذکر شده است که می توان از محیطی با دمای آسایش مناسب بهره برد. مجموعه بزرگ سپهرصنعت عهده دار تامین تجهیزات و راه اندازی سیستم کنترل دستگاه های هواساز بخش رادیو تراپی بیمارستان ولایت قزوین به مساحت 55.000 مترمربع بوده است. از شاخص های اصلی این ساختمان استفاده از سیستم های کنترل HVAC هانیول است.

سایر پروژه های مرتبط

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ