logo
Loading

مهندس ساختمان هوشمند

طراحی و مهندسی هوشمندسازی در دنیای امروز ‌تمام محیط ها قابل تبدیل شدن به یک فضای هوشمند هستند. محیطی که تمام افراد بتوانند آن را کنترل و مدیریت کنند. مجموعه سپهرصنعت در تلاش است با طرحی و مهندسی هوشمندسازی و تبدیل دارایی های موجود به محیط هوشمند، کاه ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ