logo
Loading

ادغام فناوری

  مدرسه هوشمند دقیقا چیست؟ مدارس هوشمند بیشتر از مدرسه ای که از تبلت ها یا سیستم یادگیری آنلاین استفاده می کند، فناوری را در هر جنبه ای از آموزش، ارتباطات و مدیریت مدرسه ادغام می کند تا دانش آموزان را برای ورود به جامعه‌ای مبتنی بر فناوری و آیند ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ