logo
Loading

انتقال موضوع

“اصول مدارس هوشمند برای آموزش خوب” که توسط دیوید پرکینز و همکارانش در “پروژه صفرهاروارد” ایجاد شده است، بر اساس دو باور شکل گرفته  است:   1-یادگیری نتیجه تفکر است و تفکر خوب برای همه دانش آموزان قابل یادگیری است. 2-یادگیر ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ