logo
Loading

تأسیسات برقی

سیستم های بزرگ و پیشرفته اتوماسیون ساختمان پروژه های بسیار بزرگی که به سیستم های پیشرفته اتوماسیون ساختمان نیاز دارند، در کشور سوئد پراکنده هستند. این بیشتر زمانی است که یک بیمارستان یا صنعت بزرگ ساخته شده، که یکی از این سیستم های اتوماسیون پیشرفته ب ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ