logo
Loading

دستور صوتی

هوش مصنوعی خود را بسازید اگر دستیار هوشمند گوگل و سیری به اندازه کافی برایتان هوشمند نیستند، هوش مصنوعی خود را بسازید. ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل معتقد است که ما در حال حرکت به دنیای هوش مصنوعی هستیم. در این دنیا، ما با دستیارهای دیجیتال شخصی در طیف ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ