logo
Loading

روشنایی هوشمند

طبق گزارش جدیدی که دروبسایت researchandmarkets.com منتشر شده است، با نرخ رشد مرکب سالانه  11.2 درصد از سال 2020 تا 2027، تخمین زده می‌شود که اجزای کنترل روشنایی تا سال 2027 به میزان 12.4 میلیارد دلار رشد کنند. طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌ه ...
خانه‌های هوشمند از عزیزانتان محافظت می‌کنند سیستم‌های هوشمند کارایی بیش از یک وسیله‌ی لوکس دارد. این سیستم‌ها برای افراد مسن آزادی به وجود می‌آورند. با پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر در صنعت هوشمندسازی خانه‌‌ها رخ داده است. احساس امنیت در خانه بیش از ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ