logo
Loading

سناریوهای کنترلی

خانه هوشمند چه مزایایی برای افراد سالمند دارد؟ خانه های هوشمند انتخاب امروز بسیاری از مردم جهان است. اما گاهی باور غلطی دیده می شود که بر عدم کارایی خانه های هوشمند برای  افراد سالمند دلالت دارد. این مسئله به هیچ عنوان صحت ندارد. عملکرد خانه های هوشم ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ