logo
Loading

لوازم هوشمند

افسانه‌هایی از جنبه تاریک خانه‌های هوشمند خانه های هوشمند، به معنای واقعی کلمه، یکی از پیشرفت‌های تکنولوژیکی برتر در پنج سال گذشته است که آسایش زیادی را برای مصرف‌کنندگان فراهم کرده و کارایی محیط را افزایش داده است. خانه هوشمند رشد فزاینده‌ای را تجرب ...
خانه‌های هوشمند، هوشمندتر می شوند! در ابتدای قرن حاضر، آیا می توانستید خانه‌ای را تصور کنید که ده‌‌ها سیستم و دستگاه به هم متصل در آن وجود داشته باشد؟ تحقیقات بازار Zion، پیش‌بینی می کند ارزش بازار صنایع سرویس‌های هوشمند تا 2022 به بیش‌از 50 بیلیون د ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ