logo
Loading

مراقبت های بهداشتی

هوش مصنوعی راه خود را به سمت مراقبت های بهداشتی هموار می کند و یکی از اولین توقف گاه‌های آن درک تمام اسکن هایی است که پزشکان دستور می دهند. در حال حاضر، مطالعات نشان داده اند که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در برخی موارد می توانند رشد غیر طبیعی تومور ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ