logo
Loading

چراغ های هوشمند

خانه‌های فوق هوشمند و مهمانان ناخوانده ما در یک نقطه اوج از ورود موج بعدی فناوری به خانه‌هایمان هستیم، با قابلیت‌ها و خطرات احتمالی که در مقیاسی بزرگ‌تر از رایانه شخصی، تلویزیون هوشمند یا حتی iRoomba است. برای اولین استفاده‌کنندگان هر فناوری، همه چیز ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ