logo
Loading

کیفیت هوا

خانه سبز: ابزاری برای بهبود سلامت و بهره‌ وری کارکنان مردم به طور متوسط در طول عمر خود حدود 90000 ساعت را در محل کار می گذرانند. تحقیقات نشان داده است که طراحی محل کار تاثیر بسزایی بر سلامت جسمی و روانی، رفاه و بهره وری کارکنان آن دارد. سلامت روان ضع ...
استراتژی برنده برای طراحی ساختمان هوشمند امروزه تعداد رو به رشدی از معماران، مزیت برنده شدن در کارهای بیشتر از طریق طراحی ساختمان هوشمند را تشخیص می دهند. طبق اخبار و گزارش‌های به دست آمده، تقریباً نیمی از معماران مطرح، ساختمان‌های هوشمند را به عنوان ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ