logo
Loading
سنسورهای VPLEX

نسل بعدی سنسورهای حرکتی V-Plex® PIR و مایکروویو، بر اساس برنده جایزه مادون قرمز غیرفعال IS3000 و DUAL TEC® DT8000، دارای نصب ساده، تشخیص عالی و حداقل هشدارهای اشتباه است.

ساده سازی مدیریت و کنترل ساختمان

با رویکرد نوآورانه ما در طراحی محصول و قابلیت های فنی پیشرفته تولید برای محیط های ساختمانی در هر اندازه

راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ